Almene forretningsbetingelser

Pro Skadedyrskontrol er en integreret del af firmaet inconsult.dk – Rådgivende ingeniører – Cvr: 37107816.

Generelt:

Alle oplyste, skrevne eller tilbudte priser er ekskl. moms og miljøafgift.
Den tilbudte pris er pr. enkelt møde eller behandling.
Ved kundebesøg hverdage efter kl. 18 og indtil kl. 20 aftales en timetakst på 50% eller 50% på det tilbudte hvis andet ikke er aftalt.
Ved kundebesøg hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8 samt weekender og helligdage og almindelige fridage aftales der 100% i tillæg til timetaksten eller 100% på det tilbudte, hvis andet ikke er dokumenteret aftalt.
De tilbudte priser er de på ordreafgivelses gældende dato, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud.
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato.
inconsult.dk forbeholder sig ret til at regulere udbudte priser uden varsel, som følge af ændringer i inconsult.dk´s indkøbspriser, valutakurser, afgifter, interne eller eksterne forhold.
Ved manglende betaling opkræves eller tillægges et opkrævningsgebyr, med mindre andet er aftalt.

Aftaler og tider:
Alle aftaler med Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk bør overholdes indenfor +- ½ time af aftalte tid. Vi fralægger os et hvert ansvar, hvis vi ikke kan overholde tiden p. gra. utilsigtet hændelser, dette kan f.eks. være – forudgående opgaver der tager længere tid, transport forsinkelser, akutte opgaver, sygdom eller force major, vi vil dog ringe hvis muligt ved flytning eller afbud af opgaven.
Afbestillinger skal ske senest 24 timer før aftalt tid til kundebesøget, hvis denne er aftalt f.eks. kl.11 eller mellem kl. 10-12 vil kl.11 være den aftalte tid.
Ved afbestilling af kundebesøg indenfor 24 timer af aftalt tid til kundebesøg, forbeholder inconsult.dk sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr, se takster nedfor.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk er, medmindre der foreligger skriftlig aftale og tilhørende abonnement på tilkalde garanti, ikke forpligtiget til at reagere på kundens forespørgsel indenfor en bestemt tid, men reagerer så hurtigt som muligt og tilstræber generelt at løse indkommende opgaver indenfor 24 timer.
Enhver aftale om servicebesøg er med forbehold for sygdom, andre akutte kundesager m.v. og inconsult.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af aflyste kundebesøg eller udsættelser.

Reklamationer:
Reklamationer vedrørende udført opgave skal ske senest 72 timer fra hele opgaven er afsluttet.
Hvis de har fisk eller andre dyr i boligen skal disse fjernes, hvis de ikke kan fjernes, skal de nøje beskyttes under ejet ansvar.
Indsigelser mod de på en faktura eller kvitteringens anførte vilkår og specifikationer, skal ske senest 72 timer fra modtagelsen, alt udført arbejde betragtes som fakturer-bart.
Faktureringen eller udstedelse af kvittering vil foregå efter hver udførelse, uanset om kunden betragter en evt. sag som løst eller ej, ved aftalt arbejdsforløb, faktureres én gang pr. forløb.
Sikringsaftaler er uopsigelige i den aftalte sikringsperiode. Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk kan dog til enhver tid opsige samarbejdet med kunden, hvis følgende situationer indtræffer;
1. Kunden betaler ikke rettidigt det aftalte beløb.
2. Kunden standser aftalte betalinger.
3. Kunden kommer under konkursbehandling eller træder i betalingsstandsning eller likvidation.
4. Kunden udviser en adfærd, som Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk formoder at give anledning til et uacceptabelt kundeforløb.

Garanti:
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk yder garanti på færdig udførte opgaver med de aftalte behandlinger, garantien indeholder én ekstra udførelse:
Mus: 7 døgn, hvis alle anvisninger er udført.
Muldvarpe og mosegrise: 14 døgn, hvis alle anvisninger er udført.
Hvepse: 7 døgn, hvis alle anvisninger er udført.
Myrer: 14 døgn, dog kun hvis myrer optræder de samme sted som behandlet.
Borebiller: 10 år, hvis der ikke er ombygget.
Øvrige insekter: 14 døgn, hvis ingen nye insekter er tilført efter behandlingen og alle anvisninger er udført.
Husmår: 14 døgn, hvis alle mundtlige anvisninger er udført.

Garantien bortfalder ved:

Utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssigt vedligehold hermed tænkes på manglende rengøring samt rengøring med uegnede rengøringsmidler før behandlingen, rengøring under og indenfor 14 dage efter behandlingen, udsættelse for fugt over 90%, temperaturer over 40 grader celsius og under 0 grader celsius.
1. Fjernelse eller ændring af udstyr som er placeret af inconsult.dk i forbindelse med udførelsen.
2. Udstyr der ødelægges af kunden.
3. Kunden ikke følger de sendte anvisninger og instruktioner der blev givet ved bestillingen via Kontakt os formularen før vi behandlede og efter behandling ved det udleverede dokument for undgåelse af skadedyr i fremtiden.

Behandlinger:
Ved sprøjtebehandling mod insekter er det alene kundens eget ansvar at bygningsdele, inventar, hvor der skal behandles – er tømt og rengjort for snavs, støv, nikotin, levende dyr m.v.
Værdifulde genstande skal fjernes eller overdækkes under ejet ansvar før, under og efter behandlingen og må ikke returneres før garantiperioden er udløbet.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk dækker ikke genstande hvor vores midler har givet render eller samlet snavs alt er vand opløseligt.
Udvendigt tager Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk intet ansvar for planter, belægninger eller dyr.
Der kan hermed ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling, hvis kunden ikke har udført afdækning efter behov, eller fjernet indbo som kan blive beskadiget inden behandling eller oplyst at visse genstande ikke kan tåle sprøjtebehandlingen eller andre midler.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk kan ikke stilles til ansvar, hvis lugtgener måtte fremkomme ved behandling.
Fjernelse af pulverpræparater samt div. afdækning, tilintetgjort bo for hvepse eller lign. skal bortskaffes af kunden selv via almindelig dagrenovation. Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk bistår gerne med råd og vejledning vedrørende fjernelsen.

Betalingsbetingelser:
Kunden skal efter hver udført inspektion, udførelse eller behandling betale kvittering eller faktura kontant, opgivne beløb er uden 5% miljøafgift Og moms.
Der kan betales med mobilpay, bankoverførsel eller kontanter der udstedes herefter en kvittering til private og faktura til virksomheder, foreninger.
Virksomheder med CVR-nr. – foreninger og kunder med serviceaftaler har normalt en kredit på 14 dage netto.
Betaling med frigørende virkning skal ske via mobilpay, kontant eller bankoverførsel jf. specifikation, som er anført på kvittering eller faktura, denne fremsendes pr. e-mail som pdf fil.
Alle priser er netto kontant, ekskl. miljøafgift og moms.
Manglende straks betaling medfører et administrations gebyr på kr. 200 og herefter følger nedenstående regler for indkrævning og inkasso.
Der vil ved kørsel over en halv time fra Københavns området, blive tillagt en brændstof afgift på kr. 100.


Generelle takster:

Timetakst kr. 750,00.
Kørselstakst kr. 3,60 / Km.
Miljøafgift er 5% pålagt før moms.
Administrationsgebyr kr. 200,00.
Alle priser er ekskl. moms og miljøafgift på 5%.
Alle kvitteringer og fakturaer pålægges miljøafgift og moms.

Afbestillingsgebyr:
Afbestilling mellem 2 timer og 24 timer før aftale kr. 200,00
Afbestilling mellem 0,5 timer og 2 timer før aftale kr. 500,00
Afbestilling indenfor en halv time før aftale til ankomst eller ingen adgang til udførelsen kr. 1000,00

For sen eller udeblivende betaling – (inkasso):
Ved manglende betaling fra private kunder efter udførelsen, pålægges et administrationsgebyr på kr. 200,00
1´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 1 uge kr. 100,00.
2´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 2 uger kr. 100,00.
3´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 3 uger kr. 1000,00 + inkasso gebyr.
4´ Fogedretten efter 4 uge, med dækning af alle udgifter til retten, inkasso og inconsult.dk´s løbende udgifter vedr. sagen.

Værdi af udlånt udstyr eller glemt efterladt udstyr der er bortkommet:
Elektronisk væggelus fælde kr. 12.000,00 /stk.
Muldvarpe og mosegris fælder kr. 200.00 / stk.
IR kamera kr. 14.000 /stk.
Radon måler kr. 9000.00 /stk.
Fugt måler kr. 6000.00 /stk.
Andet udstyr kr. 500.00 /stk.

Data politik:
Vi benytter ikke Cookies, benytter kun de oplysninger, vi får fra kontakt os formularen, til aftaler og dokumentation af vores ydelser samt planlægning af fremtidige ydelser.
Hvem er vi

Vores websteds adresse er: https://okosk.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler dem

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Kontakt formularerne benyttes kun til at kontakte kunderne, garanti og fakturering, herefter benyttes oplysningerne ikke mere.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægs ID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Google Analytics

Hvem vi deler dine data med

Ingen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Din kontakt information

Ejer: Thomas Falk Burcharth
E-mail: Info@okosk.dk
Tlf.: 31 90 40 21

Yderligere information

Ingen foreløbigt.

Hvordan vi beskytter dine data.

Vi benytter krypteret date på alle sider og emails.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Ingen.

Hvilken tredje part vi modtager data fra.

Ingen.

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Ingen.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Industriregulative krav om fremlæggelse.

Ingen.

Tryk her - ring til os