Almene forretningsbetingelser

Pro Skadedyrskontrol en integreret del af firmaet inconsult.dk – Rådgivende ingeniører – Cvr: 37107816.

Generelt:
Alle oplyste, skrevne eller tilbudte priser er ekskl. moms og miljøafgift på 5%.
Den tilbudte pris er pr. enkelt møde eller behandling.
Ved kundebesøg hverdage efter kl. 17 og indtil kl. 20 aftales en timetakst på 50% eller 50% på det tilbudte hvis andet ikke er aftalt.
Ved kundebesøg hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8 samt weekender og helligdage og almindelige fridage aftales der 100% i tillæg til timetaksten eller 100% på det tilbudte, hvis andet ikke er dokumenteret aftalt.
De tilbudte priser er de på ordreafgivelses gældende dato, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud.
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato.
Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk forbeholder sig ret til at regulere udbudte priser uden varsel, som følge af ændringer i inconsult.dk´s indkøbspriser, valutakurser, afgifter eller eksterne forhold.
Ved manglende betaling tillægges et opkrævningsgebyr efter loven, med mindre andet er aftalt.

Aftaler og tider:
Alle aftaler med Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk bør overholdes indenfor +- ½ time af aftalte tid. Vi fralægger os et hvert ansvar, hvis vi ikke kan overholde tiden p. gra. utilsigtet hændelser, dette kan f.eks. være – forudgående opgaver der tager længere tid, transport forsinkelser, akutte opgaver, sygdom eller force major, vi vil dog ringe hvis muligt ved flytning eller afbud af opgaven senest en halv time før.
Afbestillinger skal ske senest 24 timer før aftalt tid til kundebesøget, hvis denne er aftalt f.eks. kl.11 eller mellem kl. 10-12 vil kl.11 være den aftalte tid.
Ved afbestilling af kundebesøg indenfor 24 timer af aftalt tid til kundebesøg, forbeholder Pro skadedyrskontrol / inconsult.dk sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr, se takster nedfor.
Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk er, medmindre der foreligger en skriftlig aftale på tilkalde garanti, ikke forpligtiget til at reagere på kundens forespørgsel indenfor en bestemt tid, men reagerer så hurtigt som muligt og tilstræber generelt at løse indkommende opgaver indenfor 24 timer.
Enhver aftale om kundebesøg er med forbehold for sygdom, andre akutte kundesager m.v. og Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af aflyste kundebesøg eller udsættelser.

Afbestilling mellem 2 timer og 24 timer før aftale kr. 200,00
Afbestilling mellem 0,5 timer og 2 timer før aftale kr. 500,00
Afbestilling indenfor en halv time før aftale til ankomst eller ingen adgang til udførelsen kr. 1000,00

Reklamationer:
Reklamationer vedrørende udført opgave skal ske senest 72 timer fra hele opgaven er afsluttet.
Hvis de har fisk eller andre dyr i boligen skal disse fjernes, hvis de ikke kan fjernes, skal de nøje beskyttes under ejet ansvar.
Indsigelser mod de på en faktura eller kvitteringens anførte vilkår og specifikationer, skal ske senest 72 timer fra modtagelsen, alt udført arbejde betragtes som fakturer-bart.
Faktureringen eller udstedelse af købs kvittering vil foregå efter hver udførelse, uanset om kunden betragter en evt. sag som løst eller ej, ved aftalt arbejdsforløb, faktureres samlet eller pr. gang.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk kan til enhver tid opsige samarbejdet med kunden, hvis følgende situationer indtræffer;
1. Kunden betaler ikke rettidigt det aftalte beløb.
2. Kunden standser aftalte betalinger.
3. Kunden kommer under konkursbehandling eller træder i betalingsstandsning eller likvidation.
4. Kunden udviser en adfærd, som Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk formoder vil give anledning til et uacceptabelt kundeforløb.

Garanti:
Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk yder garanti på færdigt udførte opgaver med de anførte minimums behandlinger, garantien indeholder én ekstra udførelse, hvis kunden har overholdt og udført de givne anvisninger før behandlingen eller undersøgelsen, der er angivet på den udsendte e-mail, samt de bygnings eller grund anvisninger der er givet mundtligt ved hvert kunde besøg.

Mus: 7 døgn.
Hvepse: 7 døgn.
Muldvarpe og mosegrise: 14 døgn.
Husmår: 14 døgn.
Myrer: 14 døgn, dog kun hvis myrerne optræder de samme sted som behandlet.
Borebiller: 10 år, hvis der ikke er ombygget.
Øvrige insekter: 21 døgn, hvis ingen nye insekter er tilført efter behandlingen.

Garantien bortfalder ved:

Utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssigt vedligehold, hermed tænkes på manglende rengøring samt rengøring med uegnede rengøringsmidler før og under og indenfor 14 dage efter behandlingen samt udsættelse for fugt over 90%, temperaturer over 40 grader celsius og under 2 grader celsius.
1. Fjernelse eller ændring af udstyr som er placeret af Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk i forbindelse med udførelsen.
2. Udstyr der ødelægges af kunden.
3. Kunden ikke følger de udsendte og givende anvisninger og instruktioner, der blev givet ved bestillingen via Kontakt os formularen, før vi behandlede og efter behandling samt de givne anvisninger for undgåelse af skadedyr i fremtiden.

Behandlinger:
Ved sprøjtebehandling mod insekter, er det alene kundens eget ansvar at bygningsdele, inventar, hvor der skal behandles – er tømt og rengjort for snavs, støv, nikotin, levende dyr, samt er overdækket m.v.
Værdifulde genstande skal fjernes eller overdækkes under ejet ansvar før, under og efter behandlingen og må ikke returneres før garantiperioden er udløbet.
Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk dækker ikke genstande, hvor vores midler har givet render eller samlet snavs, alle vores midler er vand opløselige.
Udvendigt tager Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk intet ansvar for planter, belægninger eller dyr.
Der kan hermed ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling, hvis kunden ikke har udført afdækning som anført, eller fjernet dyr eller indbo som kan blive syge/beskadiget inden behandling eller har oplyst om visse genstande, der ikke kan tåle sprøjtebehandlingen eller specielle indhold/midler.
Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk kan ikke stilles til ansvar, hvis lugtgener måtte fremkomme ved behandling.
Fjernelse af pulverpræparater samt div. afdækning, tilintetgjort bo for hvepse eller lign. skal bortskaffes af kunden selv, via almindelig dagrenovation. Pro Skadedyrskontrol / inconsult.dk bistår gerne med råd og vejledning vedrørende fjernelsen.

Betalingsbetingelser:
Kunden skal efter hver udført undersøgelse, udførelse eller behandling, betale købs kvittering eller faktura kontant, via mobil pay eller bank overførelse, opgivne beløb er uden 5% miljøafgift og moms.
Der kan betales med mobilpay, bankoverførsel eller kontanter, der udstedes herefter en købs kvittering eller faktura til private og faktura til virksomheder/foreninger indenfor 3 år (lov krav).
Virksomheder med CVR-nr. – foreninger og kunder, har normalt en kredit på 14 dage netto.
Betaling med frigørende virkning skal ske via mobilpay, kontant eller bankoverførsel jf. specifikation, som er anført på købs kvittering/faktura, denne fremsendes pr. e-mail som pdf fil.
Alle priser er netto kontant, ekskl. miljøafgift 5% og moms.
Fakturaer tillægges et administrations gebyr på kr. 200 for administration af: generering af faktura, opfølgning, påmindelser, rykker.
For sen eller manglende indbetaling gælder Dansk love og regler for indkrævning og inkasso.
Der vil ved kørsel over en halv time fra Københavns området, blive pålagt en kørsel tillæg på kr. 400 pr. halve time.


Generelle takster:

Timetakst kr. 950,00.
Første ½ time gratis, herefter kr. 400 pr. ½ time.
Miljøafgift er 5% pålægges før moms.
Administrationsgebyr kr. 200,00 for hver sendt faktura.
Alle priser er ekskl. moms og miljøafgift.
Alle købs kvitteringer og fakturaer pålægges miljøafgift og moms.

For sen eller udeblivende betaling – (inkasso):
Ved manglende betaling fra private kunder efter udførelsen, pålægges et administrationsgebyr på kr. 200,00
1´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 1 uge kr. 100,00.
2´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 2 uger kr. 100,00.
3´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 3 uger kr. 1000,00 + inkasso gebyr.
4´ Fogedretten efter 4 uge, med dækning af alle udgifter til retten, inkasso og Pro Skadedyrskontrol/inconsult.dk´s løbende udgifter vedr. sagen.

Værdi af udlånt udstyr eller glemt efterladt udstyr der er bortkommet:
Elektronisk væggelus fælde kr. 12.000,00 /stk.
Muldvarpe og mosegris fælder kr. 200.00 / stk.
Thermo IR Flir kamera kr. 14.000 /stk.
Radon måler kr. 9000.00 /stk.
Fugt måler kr. 6000.00 /stk.
Andet udstyr kr. 500.00 /stk.

Data politik:
Vi benytter ikke Cookies, benytter kun de oplysninger, vi får fra kontakt formularen, til aftaler og dokumentation af vores ydelser til Miljøstyrelsen samt planlægning af fremtidige aftalte ydelser.

Websted: https://okosk.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler dem:
Når besøgende skriver ind i vores kontakt formular, vil kun disse oplysninger opbevares som e-mail samt i vores kalender system.
Disse oplysninger benyttes kun til brug ved aftaler med kunden.
Hvis du uploader billeder i kontakt formularen, bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet.
Billeder af krækende eller pornografisk karakter, vil blive slettet øjeblikkeligt ved første gennemgang af tilsendte e-mail.

Indlejret indhold fra andre websteder:
Ingen.

Analyser:
Google Analytics, Google Adwords.

Hvem vi deler dine data med:
Kun med aftalte underleverandører, som er aftalt med kunden.

Hvor længe vi gemmer dine data:
Kun de opgivne oplysninger i kalender systemet fra kontakt formularen, vil blive gemt i max 5 år, oplysningerne bliver kun benyttet, hvis kunden henvender sig indenfor den ovenstående periode, vedrørende et videre kundeforhold og intet andet.

Din kontakt information:
Ejer: Thomas Falk Burcharth
E-mail: info@okosk.dk
Tlf.: 31 90 40 21

Hvordan vi beskytter dine data.
Vi benytter krypteret date på alle sider og e-mails.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Tryk her - Ring til os