Almene forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Pro Skadedyrskontrol er en integreret del af firmaet inconsult.dk – Rådgivende ingeniører - Cvr: 37107816.

Generelt:
Alle oplyste, skrevne eller tilbudte priser er ekskl. moms og miljøafgift.
Den tilbudte pris er pr. enkelt møde eller behandling.
Ved kundebesøg hverdage efter kl. 18 og indtil kl. 20 aftales en timetakst på 50% eller 50% på det tilbudte hvis andet ikke er aftalt.
Ved kundebesøg hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8 samt weekender og helligdage og almindelige fridage aftales der 100% i tillæg til timetaksten eller 100% på det tilbudte, hvis andet ikke er dokumenteret aftalt.
De tilbudte priser er de på ordreafgivelses gældende dato, eller jf. tidligere udarbejdede tilbud.
Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato.
inconsult.dk forbeholder sig ret til at regulere udbudte priser uden varsel, som følge af ændringer i inconsult.dk´s indkøbspriser, valutakurser, afgifter, interne eller eksterne forhold.
Ved manglende betaling opkræves eller tillægges et opkrævningsgebyr, med mindre andet er aftalt.

Aftaler og tider:
Alle aftaler med Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk bør overholdes indenfor +- ½ time af aftalte tid. Vi fralægger os et hvert ansvar, hvis vi ikke kan overholde tiden p. gra. utilsigtet hændelser, dette kan f.eks. være – forudgående opgaver der tager længere tid, transport forsinkelser, akutte opgaver, sygdom eller force major, vi vil dog ringe hvis muligt ved flytning eller afbud af opgaven.
Afbestillinger skal ske senest 24 timer før aftalt tid til kundebesøget, hvis denne er aftalt f.eks. kl.11 eller mellem kl. 10-12 vil kl.11 være den aftalte tid.
Ved afbestilling af kundebesøg indenfor 24 timer af aftalt tid til kundebesøg, forbeholder inconsult.dk sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr, se takster nedfor.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk er, medmindre der foreligger skriftlig aftale og tilhørende abonnement på tilkalde garanti, ikke forpligtiget til at reagere på kundens forespørgsel indenfor en bestemt tid, men reagerer så hurtigt som muligt og tilstræber generelt at løse indkommende opgaver indenfor 24 timer.
Enhver aftale om servicebesøg er med forbehold for sygdom, andre akutte kundesager m.v. og inconsult.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skade som følge af aflyste kundebesøg eller udsættelser.

Reklamationer:
Reklamationer vedrørende udført opgave skal ske senest 72 timer fra hele opgaven er afsluttet.
Hvis de har fisk eller andre dyr i boligen skal disse fjernes, hvis de ikke kan fjernes, skal de nøje beskyttes under ejet ansvar.
Indsigelser mod de på en faktura eller kvitteringens anførte vilkår og specifikationer, skal ske senest 72 timer fra modtagelsen, alt udført arbejde betragtes som fakturer-bart.
Faktureringen eller udstedelse af kvittering vil foregå efter hver udførelse, uanset om kunden betragter en evt. sag som løst eller ej, ved aftalt arbejdsforløb, faktureres én gang pr. forløb.
Sikringsaftaler er uopsigelige i den aftalte sikringsperiode. Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk kan dog til enhver tid opsige samarbejdet med kunden, hvis følgende situationer indtræffer;
1. Kunden betaler ikke rettidigt det aftalte beløb.
2. Kunden standser aftalte betalinger.
3. Kunden kommer under konkursbehandling eller træder i betalingsstandsning eller likvidation.
4. Kunden udviser en adfærd, som Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk formoder at give anledning til et uacceptabelt kundeforløb.

Garanti:
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk yder garanti på færdig udførte opgaver med de aftalte behandlinger, garantien indeholder én ekstra udførelse:
Mus: 7 døgn, hvis alle anvisninger er udført.
Muldvarpe og mosegrise: 14 døgn, hvis alle anvisninger er udført.
Hvepse: 7 døgn, hvis alle anvisninger er udført.
Myrer: 14 døgn, dog kun hvis myrer optræder de samme sted som behandlet.
Borebiller: 10 år, hvis der ikke er ombygget.
Øvrige insekter: 14 døgn, hvis ingen nye insekter er tilført efter behandlingen og alle anvisninger er udført.
Husmår: 14 døgn, hvis alle mundtlige anvisninger er udført.

Garantien bortfalder ved:

Utilstrækkelig og/eller uhensigtsmæssigt vedligehold hermed tænkes på manglende rengøring samt rengøring med uegnede rengøringsmidler før behandlingen, rengøring under og indenfor 14 dage efter behandlingen, udsættelse for fugt over 90%, temperaturer over 40 grader celsius og under 0 grader celsius.
1. Fjernelse eller ændring af udstyr som er placeret af inconsult.dk i forbindelse med udførelsen.
2. Udstyr der ødelægges af kunden.
3. Kunden ikke følger de sendte anvisninger og instruktioner der blev givet ved bestillingen via Kontakt os formularen før vi behandlede og efter behandling ved det udleverede dokument for undgåelse af skadedyr i fremtiden.

Behandlinger:
Ved sprøjtebehandling mod insekter er det alene kundens eget ansvar at bygningsdele, inventar, hvor der skal behandles – er tømt og rengjort for snavs, støv, nikotin, levende dyr m.v.
Værdifulde genstande skal fjernes eller overdækkes under ejet ansvar før, under og efter behandlingen og må ikke returneres før garantiperioden er udløbet.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk dækker ikke genstande hvor vores midler har givet render eller samlet snavs alt er vand opløseligt.
Udvendigt tager Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk intet ansvar for planter, belægninger eller dyr.
Der kan hermed ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling, hvis kunden ikke har udført afdækning efter behov, eller fjernet indbo som kan blive beskadiget inden behandling eller oplyst at visse genstande ikke kan tåle sprøjtebehandlingen eller andre midler.
Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk kan ikke stilles til ansvar, hvis lugtgener måtte fremkomme ved behandling.
Fjernelse af pulverpræparater samt div. afdækning, tilintetgjort bo for hvepse eller lign. skal bortskaffes af kunden selv via almindelig dagrenovation. Pro Skadedyrskontrol og inconsult.dk bistår gerne med råd og vejledning vedrørende fjernelsen.

Betalingsbetingelser:
Kunden skal efter hver udført inspektion, udførelse eller behandling betale kvittering eller faktura kontant, opgivne beløb er uden 5% miljøafgift Og moms.
Der kan betales med mobilpay, bankoverførsel eller kontanter der udstedes herefter en kvittering til private og faktura til virksomheder, foreninger.
Virksomheder med CVR-nr. - foreninger og kunder med serviceaftaler har normalt en kredit på 8 dage netto.
Betaling med frigørende virkning skal ske via mobilpay, kontant eller bankoverførsel jf. specifikation, som er anført på kvittering eller faktura, denne fremsendes pr. e-mail som pdf fil.
Alle priser er netto kontant, ekskl. miljøafgift og moms.
Manglende straks  betaling medfører et administrations gebyr på kr. 200 og herefter følger nedenstående regler for indkrævning og inkasso.


Generelle takster:

Timetakst kr. 750,00.
Kørselstakst kr. 3,60 / Km.
Miljøafgift er 5% pålagt før moms.
Administrationsgebyr kr. 200,00.
Alle priser er ekskl. moms og miljøafgift på 5%.
Alle kvitteringer og fakturaer pålægges miljøafgift og moms.

Afbestillingsgebyr:
Afbestilling mellem 2 timer og 24 timer før aftale kr. 200,00
Afbestilling mellem 0,5 timer og 2 timer før aftale kr. 500,00
Afbestilling indenfor en halv time før aftale til ankomst eller ingen adgang til udførelsen kr. 1000,00

For sen eller udeblivende betaling - (inkasso):
Ved manglende betaling fra private kunder efter udførelsen, pålægges et administrationsgebyr på kr. 200,00
1´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 1 uge kr. 100,00.
2´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 2 uger kr. 100,00.
3´ opkrævnings gebyr ved for sen betaling efter 3 uger kr. 1000,00 + inkasso gebyr.
4´ Fogedretten efter 4 uge, med dækning af alle udgifter til retten, inkasso og inconsult.dk´s løbende udgifter vedr. sagen.

Værdi af udlånt udstyr eller glemt efterladt udstyr der er bortkommet:
Elektronisk væggelus fælde kr. 12.000,00 /stk.
Muldvarpe og mosegris fælder kr. 200.00 / stk.
IR kamera kr. 14.000 /stk.
Radon måler kr. 9000.00 /stk.
Fugt måler kr. 6000.00 /stk.
Andet udstyr kr. 500.00 /stk.

Data politik:
Vi benytter ikke Cookies, benytter kun de oplysninger, vi får fra kontakt os formularen, til aftaler og dokumentation af vores ydelser samt planlægning af fremtidige ydelser.

Prof. Skadedyrsbekæmpelse – Lave priser og garanti – Bedste effektive midler – Certificeret/ Autoriseret -Ring 31 90 40 21

Tryk her - ring til os