Bekæmpelse af mosegrise

Professionel bekæmpelse af mosegrise -  lave priser og garanti

Gratis special rådgivning så mosegrisene ikke kommer igen

Højteknologisk bekæmpelse - Åbent 24/7

 

Vigtigt

Vi undersøger huller og skud med et spec. IR kamera og en temp. spot måling, så vi kan finde mosegrisene.

Herefter bekæmper vi med en miljøvenlig og forureningsfri  gasser og gennemlufter gangene med en miljøvenlig duft, så mosegrisene ikke kommer igen.

Vi benytter også effektiv fosfor brinte, der kræver special autorisation.

Mosegrise

Ingen forurenende gasser kun effektive  midler

Kontakt os - Tal med en specialist

31 90 40 21

Bekæmpelse af Mosegrise

Bekæmpelse af mosegrisene:

De modtager straks en e-mail med instruktioner ved henvendelsen, så udbredelsen standses.
Når vi kommer, undersøger vi haven så bekæmpelsen bliver effektiv.
Efter bekæmpelsen modtager de et special dokument, der beskriver hvad der skal til, så mosegrisene har store vanskeligheder ved at kommer igen.

Kan man selv bekæmpe mosegrisene:

Det er vanskeligt selv at bekæmpe mosegrise, fælder virker som regel ikke da mosegrisen er meget hurtige, mosegrisen er en stor mus.
Karbid virker ikke,  det udskilte acetylen stiger til vejrs og kommer ikke ned i de dybere dele af gangene.
Mosegrisene går fortrinsvis efter bøgebuske og frugttræer, så det kan hurtigt blive dyrt.

Hvad gør andre firmaer:

Nogle skadedyrsfirmaer gasser med diesel olie og pesticider, der nedbrydes på kort tid og siver ned i jorden.
Så står man tilbage med forureningen og endnu flere døde buske og overlevende mosegrise.

Hvad er en mosegris:

Når først mosegrisene har invaderet haven er de svære at ignorere.
Træer og buske dør og haven har huller og små kratere overalt.
Mosegrisene er et skadedyr for os mennesker samt for den biodiversitet der bør være i vores natur.
Mosegrisen laver huller i haven og små kratere, som mus, rotter og muldvarper senere kan benytte.
Mosegrisen er en rundhovedet musseart også kaldet en vandrotte, selvom det er en stor mus.

Den er en udpræget plante æder, dens store skarpe fortænder virker lige så godt som en mindre odder, der kan nedlægge op til mellemstore frugttræer og  buske i haven, især bøgebuske.

Hvordan kommer mosegrisen ind:

Mosegrisene søger mod unge frugttræer, buske og urtehaver, så længe der er vegetabilsk mad bliver den i området, især hvis man bor ud mod en mark, mose eller et større offentligt område, undgår man sjældent mosegrisen.
Ungerne migrerer over jorden eller lige under jorden ca. 10 uger efter fødslen og søger mod områder, hvor der er muldjord og ingen andre konkurrerende mosegrise.

Men med nogle tekniske erfaringstrick kan man undgå at mosegrisene migrerer ind i ens have, desuden benytter vi et øko middel, som gør at mosegrisene ikke  kommer tilbage i gangene igen.
De f. ske. tekniske vidundermidler, der kan købes i handlen, har meget sjældent virkning på mosegrisene.

Hvordan yngler mosegrisene:

Den voksne mosegris kan blive ca 1,5 år gamle, den yngler det meste af året dog ikke i vintermånederne og føder 5 kuld á 4 unger, så 20 unger eller flere i sommerperioden er normalt.
Derfor er en hurtig og grundig bekæmpelse nødvendig, så der ikke opstår en invasion.

Kontakt os - Tal med en specialist

31 90 40 21

Sygdomme som mosegrisene spreder:

Mosegrise er et pattedyr, derfor kan den overføre de samme sygdomme som mus og rotter, som vi mennesker kan blive smittet af.
Katte kan tage mosegrisen med inden døre og dette udgør en sygdomsrisiko for os mennesker og vores husdyr.
Alle de sygdomme som mus og rotter har, dem har mosegrisene: lopper, parasitter, salmonella osv.

Mosegris huller

Skadedyrsbekæmpelse Muldvarpe

Mosegrisens skud og huller

Mosegrise skud og huller:

Mosegrisenes skud er mindre end muldvarpens, samt huller med en diameter på ca 5-7 cm, hvis de er større, er det invadering af rotter i mosegris hullerne.

Man bør få en specialist ud og fjerne mosegrisene, så ens buske og træer ikke går ud. Mosegrisene formerer sig hurtigt og kan skade et helt område på få uger, desuden følger der rotter og andre dyr i hælene på mosegrisene.

Vi fjerner mosegrisene uden af forurene jorden, så man frit kan benytte sin grund med ny beplantning, uden at tænke på kommende skader på grunden.

Prof. Skadedyrsbekæmpelse – Lave priser og garanti – Bedste effektive midler – Certificeret/ Autoriseret -Ring 31 90 40 21

Tryk her - ring til os