Bekæmpelse af muldvarper

Professionel bekæmpelse af muldvarper -  lave priser og garanti

Gratis special informationer så muldvarperne ikke kommer igen

Højteknologisk bekæmpelse - Åbent 24/7

 

Vigtigt:

Vi har de mest avanceret instrumenter f. eks. specelt IR kamera med temp. spot måling samt lytte udstyr og endoskoper, så vi kan finde muldvarperne og dens gange.

Bekæmper kun med miljøvenlige forureningsfri  gasser samt en helt speciel essentiel øko olie, så muldvarper, mosegrise, rotter og mus ikke benytter gangene.

Ring 31 90 40 21 og tal med Thomas - så kommer vi idag.

Muldvarper

Ingen forurenende gasser der ødelægger haven

Kontakt os - Tal med en specialist

31 90 40 21

Bekæmpelse af Muldvarper

Hvad gør muldvarpen:

Muldvarpen laver store gange lige under plænen eller dybere nede, så plænen synker, desuden laver den store jordskud så det er umuligt at slå græsset.
Muldvarpen huserer mest om foråret, hele sommeren, samt om efteråret, det er især vigtigt at bekæmpe muldvarperne om efteråret, ellers får de unger tidligt om foråret og så bliver hele haven ødelagt samt haverne ved siden af.
Muldvarpen går i en form for dvale i de koldeste måneder om vinteren, den lever af orme, insekter og snegle i jorden.
Muldvarpen lever alene, men i april-maj mødes hanner og hunner for at parre sig. Efter fire ugers drægtighed føder hunnen et kuld på 2-6 unger. Indimellem får muldvarpen endnu et kuld unger i sensommeren. Ungerne kan efter fire-fem uger selv søge føde i gang systemet.

Hvad gør vi for dig:

Vi er benytter effektive midler og metoder som kun autoriseret og certificeret må benytte, desuden benytter vi kun forurenings fri midler så haven ikke bliver ødelagt.
Desuden har vi tilsat en økologisk duft til gasserne så muldvarper, mosegrise, mus og rotter ikke benytter gangene efter bekæmpelsen.

Ved at udfylde formen Kontakt os modtager De straks vigtige instruktioner på e-mail, så vi kan udføre et 100% ordentligt arbejde.

Det er vigtigt at tale med naboerne og høre om de også har muldvarper, hermed kan vi udføre en samlede bekæmpelse og giver hermed en god rabat på den samlede bekæmpelse.
Efter bekæmpelsen modtager de vigtige instruktioner og et special dokument, der beskriver hvad der skal til, så muldvarperne ikke kommer igen.

Vi kan komme indenfor 24 timer.

Hvorfor os:

Vi har stor erfaring med behandlingsmetoderne og midlerne, samt de tiltag der skal til for at bekæmpe og holde muldvarperne væk.
Ved bekæmpelsen - benytter vi et specielt IR kamera, lytte udstyr samt temp. spot måling , så vi kan måle og se hvor muldvarpe gangene er.
Med nogle enkelte ændringer i haven kan man undgå at muldvarperne invaderer have igen, desuden benytter vi en essentiel øko middel, som gør at muldvarper, mosegrise, rotter og mus  ikke benytter gangene

Kan man selv bekæmpe muldvarperne:

Det er meget vanskeligt selv at bekæmpe muldvarper, fælder virker som regel ikke da muldvarpen er meget hurtig kan lugte at fælden har været tæt på mennesker.
Karbid virker ikke, fordi det udskilte acetylen stiger til vejrs og ikke kommer ned i de dybe dele af gangene.
Muldvarpen kan desuden lugte at fælden har været tæt på mennesker.
De f. ske. tekniske vidundermidler, der kan købes, har meget sjældent eller igen virkning på muldvarperne, her tænkes på lyd staven og høj musik i specielle højttalerkasser i jorden.

Hvad gør andre skadedyrs  firmaer:

Nogle skadedyrs-firmaer gasser med diesel olie og pesticider, som  siver ned i jorden og forurener haven og muldvarperne kommer som regel igen når de ikke benytter en speciel lugtende essentiel olie som muldvarperne hader.

Hvad er en muldvarpe:

Muldvarpen er både et skadedyr og et nytte dyr, den bidrager til at ilte og dermed udlufte jorden med sine gange.
Men for os mennesker der gerne vil kunne færdes i vores have uden at skulle se på alle kraterne eller for dem der opdrætter heste, der brækker benene i muldvarpens huller, er muldvarpen et skadedyr.
Desuden er muldvarpen et rovdyr, der spiser gavnlige regnorme og insekter i jorden, så i haverne hører den ikke hjemme.
Muldvarperne går fortrinsvis efter muldjord med insekter og regnorme, så der bliver hurtigt flere af dem i haven.

Hvordan kommer muldvarperne ind:

Muldvarperne søger mod den lækre dessert, som vi mennesker også gør. I muldvarpens tilfælde er det muldjord med masser af regnorme og insekter.
Så længe der er dessert, bliver den i området, især hvis man bor ud mod en mark, mose eller et stører offentligt område, undgår man sjældent muldvarperne.
Ungerne migrerer over jorden eller lige under jorden ca. 10 uger efter fødslen og søger mod områder, hvor der muldjord og ingen andre konkurrerende muldvarper er.
Med nogle tekniske erfaringstrick kan man undgå at muldvarperne migrerer ind i ens have, desuden benytter vi et økologisk middel, som gør at muldvarperne ikke kommer tilbage i gangene igen, muldvarperne hader lugten.

Hvordan yngler muldvarperne:

De voksne muldvarpe kan blive 3-4 år gamle, den yngler i marts måned og efter 4 uger føder hunnen 4 unger, der bliver i moderens gange i ca. 10 uger, hvorefter de flytter (migrerer) til andre omkring liggende jorde.
Nedenfor ses et diagram over føde perioden, migreringen og hvornår bekæmpelse midlerne bør benyttes.

Kontakt os - Tal med en specialist

31 90 40 21

Sygdomme som muldvarperne spreder:

Muldvarperne er et pattedyr, der kan overføre de samme sygdomme som mus, rotter og som vi mennesker kan blive smittet af.
Det er dog sjældent mennesker bliver smittet, men ens kat eller hund kan smittes, og derfor også os mennesker.
Dyre lopper, parasitter og salmonella er de mest almindelige sygdomme muldvarpen spreder.

Henvisning til Miljøstyrelsen: MST

Muldvarpeskud bekæmplse af muldvarper Ring 31 90 40 21
Muldvarpers årsrytme

Prof. Skadedyrsbekæmpelse – Lave priser og garanti – Bedste effektive midler – Certificeret/ Autoriseret -Ring 31 90 40 21

Tryk her - ring til os