Pro Skadedyrskontrol

Autoriseret & Certificeret

Pro Skadedyrskontrol - okosk.dk 2022

Lave priser og garanti – Kommer inden 24 timer 24/7 – Tlf: 31 90 40 21

Gratis rådgivning ved bekæmpelsen – Fradragsberettiget undersøgelse, så skadedyrene ikke kommer igen.

Effektiv BEKÆMPELSE af mus med Grundige Undersøgelser OG GRATIS RÅDGIVNING.
KOMMER INDENFOR 24 TIMER 24/7
LAVE PRISER OG GARANTI

Vigtigt:

Effektiv muse bekæmpelse, vores gratis rådgivning og grundige undersøgelser gør, at musene ikke kommer igen.

Vi har de mest avancerede instrumenter, så vi kan bekæmpe musene effektivt –

– Special IR kamera ( så vi kan se musene i mørket )
– Elektronisk lytte udstyr ( så vi kan høre dem i vægen )
– Endoskoper ( så vi kan se hvor musene er )

Desuden kan vi skyde musene, sikkert og humant med trykluft gevær med kikkert sigte.

Der bekæmpes kun med miljøvenlige og sikre midler, så husdyr, børn og alle kan føle sig trykke.

Vi kan desuden benytte specielle økologiske olier som musene hader, så nye mus ikke kommer ind i boligen.

VI BENYTTER KUN EFFEKTIVE MIDLER, SÅ MUSENE forgår
Hos os kan udgiften fradrages i skat
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Bekæmpelse af mus:

Det hjælper ikke kun at bekæmpe mus, en af vores ingeniører kommer ud til Jer med et specielt IR kamera samt lytteudstyr og  endoskoper, så vi kan se ind i hulmuren, under gulvet eller ind i et aflukket loft.
Med vores specielle IR kamera kan vi desuden se musene i mørket, selvom de gemmer sig i områder bag vægen, som man ikke kan komme ind til.
Herefter får i grundige og nemme bygnings instruktioner, så nye mus ikke kommer ind, man kan altid ringe til os gratis hvis man vil have uddybet instruktionerne.

Vi bekæmper herefter musene med en specielt aflukket middel så børn og husdyr ikke kommer i berøring af midlet, hvorefter vi  får en mindre merudgift kan sprøjte med et økologisk middel, som musene hader at lugte til, medens vi mennesker syntes duften er behagelig.

Prisen afhænger af arbejdets længde og hvor kompliceret Jeres hus er, vi har dog de samme priser som de andre skadedyrsfirmaer selvom i får en ingeniør ud på opgaven.
Bygnings instruktionerne er gratis ved en bekæmpelse.

Hvad er en mus:

Mus (Latin: Musculus) er en gnaver der kan lave store skader på ens hjem og installationer og ligesom rotten give dødelige sygdomme til mennesker.
Mus findes i næsten hele verden, hvor den lever sammen med mennesker i deres huse. Der findes i Danmark to former for mus, den lyse grå husmus og den mørke halsbåndsmus. De betragtes undertiden som to selvstændige arter begge betragtes som skadedyr.

5 gode grunde til at vælge os:

De modtager straks indledende instruktioner på e-mail ved at udfylde formularen Kontakt os.

Vi udfører en undersøgelse af Jeres hus, så vi kan finde indgangene hvor musene kommer ind og i får instruktioner i at aflukke indgangene.

Jeres håndværkere eller I kan altid ringe hvis der er spørgsmål vedr. bygningen dette er med i prisen.

Vi udfører giftfri og miljøvenlig bekæmpelse uden forurening af huset.

Vi udfører bekæmpelsen, som i de fleste tilfælde kan trække fra i skat.

Hvad bør man ikke gøre:

Det er vanskeligt at bekæmpe mus, fælder virker som regel ikke da musene er meget hurtig og kan lugte at fælden har været i kontakt med mennesker.

Desuden skal  fælden sættes på en speciel måde efter omgivelserne og helst spændes fast.

Den gift man kan købe i dagligvare handlen er meget svag og virker sjældent, desuden kan børn og ens husdyr komme til at spise den og hermed blive syge.
Musene går fortrinsvis efter de samme fødevarer som vi spiser, så det mindste mad spild og musene formere sig yderligere.

Hvilke skader laver mus:

Mus er skadedyr, de spreder sygdomme som vi kan blive smittet af, det er især de dødelige sygdomme samt de sygdomme der giver kroniske skader.
Musen ødelægger isolering og bygningsmaterialer, dermed opstår der huller og utætheder der medfører fugt og råd.
Når musene dør lugter de sødligt og giver en lidt kvalmlugt fra sig, desuden vil der være lugtende ekskrementer alle de steder hvor musene er.

Hvordan yngler musene:

Mus kan få mange unger i løbet af et år.
Under gunstige forhold indendørs kan husmusen yngle året rundt og få 5-10 kuld med 4-8 unger i hvert.
Men det sker nu sjældent, dels lugten af mange fremmede hanner forhindre hunnerne i at kunne blive gravide.

Ude i naturen er musene meget afhængige af vejret og temperaturen, så her varer yngletiden kun fra maj til august.
Ungerne holder op med at die, når de er 18-20 dage gamle, og kort tid efter kan de klare sig selv.
Hunnerne er klar til at parre sig, når de er 2-3 måneder gamle.

Link ang. mus: Pestium

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

 

Sygdomme som musene spreder:

Musen er et pattedyr, derfor kan den overføre de samme sygdomme som rotter overfører og som vi mennesker bliver kan blive smittet af.
Den største smittefare kommer ofte fra muse- eller rotte-ekskrementer.

Leptospirose ( Weils sygdom ):

En akut bakteriesygdom, som spredes via urinen fra smittede mus ,rotter og husdyr. Dette foregår som regel via inficeret vand. Infektionen kan være mild og forbigående, men kan også være alvorlig med følger som nyresvigt, lungebetændelse og øget blødningstendens.
I Danmark er der mellem 10 og 30 tilfælde af Weils sygdom om året, og opstår normalt hos mennesker, der opholder sig ved åer (gennem ferskvandsfiskeri), eller arbejder med renovation eller i kloakker. Hvis man er rejsende, ses det ofte hos personer, som har været i kontakt med ferskvand eller dyr i tropiske egne. 

Salmonella:

En af de mest typiske årsager til mavetarmsinfektioner hos mennesker. Bakterien findes i rotte- og muselort, og spredes til mennesker gennem inficeret mad og drikke eller fra indåndet støv, der har været i kontakt med ekskrementerne.

Yersinia infektion:

Stammer fra bakterien med det latinske navn, Yersinia enterocolitica, som giver symptomer der minder om salmonellaforgiftning.
Sygdommen forårsager mavepine, som kan minde om blindtarmsbetændelse. I 2014 opstod der 414 registrerede tilfælde af Yersinia infektionen, som man kan smittes med, hvis man indtager mad, som har været i berøring med rotter og mus.

Tularæmi ( harepest )

Harepest er en infektion hos gnavere (Harer, rotter og mus), som ligeledes kan spredes til mennesker. Sygdommen kan vise sig som feber, kulderystelser, hovedpine og kan også forårsage hævede lymfeknuder.
Mennesker kan smittes på flere forskellige måder. Det kan ske ved direkte kontakt med afføring fra gnavere eller indirekte gennem inficeret drikkevand. Heldigvis er sygdommen ikke så hyppig inden for Danmarks grænser. Der har kun været 17 rapporterede tilfælde de seneste 20 år.

Hanta virus sygdom:

Spredes med lort fra gnavere og bakterien giver influenza lignende symptomer, som kan udvikle sig til ryg- og mavesmerter samt nyresvigt. I værste tilfælde kan sygdommen være dødelig for mennesker, men heldigvis er der cirka kun 10 tilfælde i Danmark årligt. I Norge bliver sygdommen kaldt for musepest, og forekommer langt hyppigere end inden for de danske grænser.

Fare for Corona smitte:
Muldvarpers årsrytme

Tryk her - ring til os