Pro Skadedyrskontrol

Autoriseret & Certificeret

Pro Skadedyrskontrol - okosk.dk 2022

Lave priser og garanti – Kommer inden 24 timer 24/7 – Tlf: 31 90 40 21

Gratis rådgivning ved bekæmpelsen – Fradragsberettiget undersøgelse, så skadedyrene ikke kommer igen.

Effektiv hvepse bekæmpelse – Økologisk flytning af bierne.
Kommer med det samme – 24/7
Lave priser og garanti

Vigtigt:

Effektiv hvepse bekæmpelse, vi kommer med det samme – 24/7.
Vores bekæmpelse og gratis rådgivning samt grundige undersøgelser gør, at hvepsene ikke kommer igen.

Ved bekæmpelsen af hvepsene benytter vi følgende højteknologiske instrumenter:
– Flir IR kamera (så vi kan se hvor hvepsene har Deres bo inde i muren, i væggen, under jorden eller skjult på loftet)
– Elektronisk akustisk lytteudstyr (så vi præcist ved f. eks. hvor langt inde og hvor i muren de befinder sig)
– Endoskoper & Pir jagt kamera (Så vi kan se ind i tagudhænget hvor de, uden at ødelægge taget)
– Special lys med sporings middel (så vi kan se hvis der er flere indgange)
– Droner med IR og Visuel kamera (så vi kan bekæmpe på utilgængelige steder)

Ved hvepse bekæmpelsen får i en uvurderlig rådgivning vedr. Jeres af bolig, samt muligheden for et økologisk duft middel, så hvepsene ikke kommer igen.

Vi bekæmper hvepsene hurtigt, effektivt og højteknologisk, så de ikke kommer igen.
Hos os kan udgiften fradrages i skat
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hvepse bekæmpelse / Økologisk flytning af bierne

Det er en plage og også farligt for allergikere at blive stukket, derfor bekæmper vi hvepsene hurtigt og effektivt og skåner bierne.
Bierne får vi til at flyve væk med et økologisk middel.
Vi er de eneste i Danmark der straks udleverer en e-mail med  forberedende instruktioner, når i uforpligtigende udfylder Kontakt os.
Efter bekæmpelsen modtager i også et dokument, der beskriver hvad i skal ændre, så i undgår hvepsene i fremtiden.

Ved hvepse bekæmpelsen, undersøger vi med vores højteknologiske instrumenter, hvor hvepsene er.
Vi kan præcist se ind i hvepse boet og finde dets centrum eller, hvor langt inde i muren/væggen eller hvor dybt nede i jorden hvepsene er, med vores special kalibreret IR kamera.
Vores elektroniske lytte instrumenter, benytter vi, så vi præcist kan finde hvepsenes ind og udgange, så de bekæmpes nøjagtigt.
Hermed bliver bekæmpelsen fuldstændig og 100% effektiv.
Hvepsene æder bierne, så bekæmpelse af hvepsene skal gøres rigtigt og effektivt,  så de ikke kommer igen.
Vi kan desuden sprøjte med et specielt økologisk duft middel, så nye hvepse ikke besætter den gamle bo placering i nærheden.

Hvad skal der til:

Når først hvepsene laver et hvepsebo, kan man sjældent gøre noget effektivt, og hvis det er et bibo bør man ikke slå bierne ihjel.
Mange lukker alle huller ind til loftet, hvorefter hvepsene finder andre åbninger og kommer ind igen, eller laver et bo tæt på hoveddøren eller i terrassen.
Vi benytter et miljørigtigt biocid til at fjerne hvepsene og et Økologisk middel der holder i flere måneder så hvepsene og bierne ikke kommer igen.
Når vi kommer ud til Jer, modtager i et skriftligt dokument med fremtidige tiltag, så problemet ikke opstår igen, desuden får i altid besøg af en ingeniør, så vi kan gennemgå bygningen sammen.
Vi får bierne til at flytte langt væk eller bekæmper de farlige hvepse.
Det er desuden muligt at tilkøbe et økologisk middel, som i selv sprøjter med hver år, så hvepsene og bierne holder sig væk.
Benyt venligst vores Kontakt-os formular og vi ringer med et godt tilbud, i får straks tilsendt en skriftlig information, med alle de tiltag der skal til, eller Ring/sms til os på 31 90 40 21 – og lad os tale om problemet.
Vi kommer indenfor 24 timer.

Hvepse bekæmpelsen:

Du vil altid få besøg af vores specialist, der har en gennemgående viden indenfor hvepse-bekæmpelse, hermed har vi den rette viden og udstyr, til at foretage bekæmpelsen af hvepsene, uden at det går udover dit hus eller din hverdag.
Vi har stor erfaring med vores behandlingsmetoder, de midler vi benytter er meget effektive og miljøvenlige.
Midlerne lugter ikke og er ikke skadeligt for mennesker og dyr.

Hvorfor os:

Ved hvepse bekæmpelsen benytter vi et specielt middel så vi ikke forurener huset og haven.
Ved fjernelse af Bierne benytter vi et økologisk middel bierne ikke bryder sig om, og de flytter hermed flere 100 meter væk.
Vi er certificeret skadedyrsbehandlere og finder altid en løsning, enten med ekstra udstyr eller information.
Tilbuddet inkluderer specialist og bekæmpelse så bekæmpelsen bliver 100% effektiv.
Ved flytning af bier kan man henvende sig til Sværmerhentelisten hvor det koster minimum kr. 1000 at få flyttet bi boet.
Vi er underlagt kontrol af Miljøstyrelsen og Rådgivende ingeniører inconsult.dk

Hvordan kommer hvepsene ind:

Hvepsene flytter tættere på os mennesker, og flytter oftere og oftere ind på vores lofter eller under taget, i mange tilfælde bor de i hulmuren eller haven.
Hvepsene kan komme ind igennem et hul på 3 mm og nogle gange mindre, så selvom bygningsregulativet er overholdt kommer hvepsene ind.
I alle tilfælde skal der en bekæmpelse og information til, så hvepsene ikke stikker og dræber bierne eller Jer.
Der omkommer over 230 mennesker af hvepse stik i Danmark om året.

Hvad lever hvepsene af:

Hvepsene lever af alt fra bier, råt kød, søde sager, nærmest alt hvad vi og vores husdyr spiser.

Hvordan formerer hvepsene sig:

Via Hvepse-dronninger, der overlever hver vinter i hi som regel under taget eller i hule træer..

Sygdomme som hvepsene spreder:

Hvepse spreder ingen sygdomme, dog kan Deres stik være dødelige for mennesker og dyr, med et svagere immun forsvar eller hvis man er allergiker.
Hvepsen eller nærmere den lille Gedehams samt den store Gedehams , er det mest farligste skadedyr vi har, der dør over 230 mennesker hvert år i Danmark af stik fra Gedehamse familien.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hveps: ( Stor/lille/Afrikansk Gedehams) rovdyr:

Hvepsen eller Gedehamsen har næsten ingen hår på overkroppen, derfor spreder den ikke meget pollen.
Tynde ben og lige smalle vinger, er meget aggressive og har en meget aktiv flyvestil.
Hvepse eller Gedehamsen har hvepseboer alle mule steder også i huller i jorden.

Hvepse æder bier, kød, sukker, tørstof, næsten alt.
Stikket kan være yderst farligt, hvepse eller Gedehamse familien stikker i flok og derfor får man mange stik, man bør søge læge med det samme hvis man føler et allergisk anfald kommer eller der opstår hævelser – ved stikket, i halsen, i hovedet eller på arme og ben.
Gedehamsen (hvepsen) er det farligste rovdyr vi har i Danmark, det slår over 230 mennesker ihjel hvert år.

Bien (Alm bi/ brum bi) vegetar:

Mange hår på overkroppen, tykke ben og brede vinger, så de kan stå stille i luften og suge nektar.
Passive, stikker sjældent, har kraftigere stik end hvepsen giver dog kun et eller få stik og derfor sjældent farlig.
Typisk er bi sværm på en græsplæne eller i et træ, hvor de er samlet i store klaser dette på grund af at Bi dronningen tager et hvil da den er 4 gange så stor som arbejder bien.
Dronningen flyver senere videre til et mere sikkert sted for at lave et bi bo.
Bier bor i huller i træer, inde under taget eller andre ufremkommelige steder.

Lever af pollen, sukker og er udpræget vegetar.
Man bør fjerne brodden med det samme og duppe med eddike.
Allergikere skal søge læge med det samme.
Vi flytter bierne med et økologisk middel, så de ikke lider overlast.
Desuden kan vi flytte boet mod ekstra betaling.

Tryk her - ring til os