Effektiv hvepse bekæmpelse – Økologisk flytning af bierne – med garanti.
Kommer indenfor 24 timer 24/7
Konkurrerende lave priser

Vigtigt:

Vi er specialister i hvepse bekæmpelse og flytning af bierne, ved hjælp af vores lange erfaring, avancerede instrumenter og effektive pesticide-fri/økologiske midler.

Vores gratis undersøgelser ved en bekæmpelse gør, at vi kan se og høre hvor hvepsene og bierne er, og hvordan de kommer ind i Jeres bolig, og hermed kan vi rådgive og bekæmpe hvepsene effektivt og flytte bierne, så de ikke kommer igen.

Ring 31 90 40 21, så kommer vi indenfor 24 timer 24/7.

I får desuden tilsendt en e-mail, så i er fuldt forberedte når vi kommer, hermed bliver alt lettere for Jer.

Gratis rådgivning ved bekæmpelsen, så hvepsene og bierne ikke kommer igen
MED VORES AVANCEREDE INSTRUMENTER, KAN VI SE HVOR hvepsene ER
Vi bekæmper herefter hvepsene effektivt, højteknologisk og giftfrit.
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hvepse bekæmpelse eller økologisk flytning af bierne:
Det er en plage og også farligt for allergikere at blive stukket, derfor bekæmper vi hvepsene 100 % effektivt og kommer så hurtigt så muligt.
Hvepsene æder bierne, så bekæmpelse af hvepsene bør gøres med omtanke og effektivitet,  så de forsvinder og nye ikke kommer igen.

Midlerne vi benytter er meget effektive og miljøvenlige, de lugter ikke og er ikke skadeligt for hverken mennesker eller dyr.
Vi benytter kun midler der er  pesticider-fri og allergi-fri, så alle kan føle sig trygge.

Med vores økologiske middel, kan vi forebygge at bierne ikke kommer igen, i hverken haven eller huset, midlet holder som regel over en hel sommer periode.

Ved udfyldelse af vores formular Kontakt os, sender vi straks en e-mail og kommer så hurtigt så muligt, e-mailen indeholder informationer om de mindre forberedelser, der bør udføres før vi kommer, så bekæmpelsen bliver 100% effektiv.

 

Almen bekæmpelse af hvepse:
Almen bekæmpelse af et hvepse bo, betyder at man tydeligt kan se boet, samt boets indgang, dette kan gøres indenfor meget kort tid.
Vi kan bekæmpe almene hvepseboer i en højde på op til 10 meter over jorden.
Og højere, hvis det kan gøres fra et vindue.

 

Hvepse bekæmpelse i jorden:
Hvepse bekæmpelse i jorden kræver en nærmere undersøgelse af alle de nærliggende huller i jorden, hvepse har flere ind og udgange, gangene kan være op til 3 meter fra hinanden.
Det hjælper derfor ikke bare at bekæmpe et af hullerne i jorden, hvepsene flyver ud og ind af andre nærliggende huller.

Derfor undersøger vi jorden omkring hoved hullet, med vores special kalibreret Flir termokamera, og finder de resterende huller, så vi ved hvor hvepseboet er placeret, hermed kan vi nøjagtigt bekæmpe boet, hvor det er og dermed hvepsene.

 

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

 

Hvepse bekæmpelse i muren:
Hvepse bekæmpelse i muren kræver en nærmere undersøgelse af muren og væggen, hvepse har flere ind og udgange, nogle af gangene går udenfor andre ind i Jeres bolig.
Det hjælper derfor ikke kun, at udføre bekæmpelse af hullet i muren udenfor, hvepsene søger herefter hurtigt indenfor i Jeres bolig.

Derfor undersøger vi muren med vores special kalibreret Flir termokamera, og finder hullerne, samt hvor hvepseboet er placeret, hermed kan vi nøjagtigt bekæmpe boet og dermed hvepsene.

Med vores elektroniske lytte udstyr, kan vi desuden præcist finde hvepseboet, f. eks. hvis boet er mellem muren og en gipsvæg, dermed kan boets placering bestemmes 100% nøjagtigt, og hvepsene kan bekæmpes nøjagtigt med det samme.

 

Hvepse bekæmpelse inde i taget eller tag udhænget:
Hvepse bekæmpelse i tag og tagudhæng, kan være en kompliceret opgave, hos os behøver man ikke at fjerne flere udhængsbrædder eller fjerne noget af taget, for at komme ind til hvepseboet, for at bekæmpe det.

Det kan blive ret bekosteligt at få håndværkere ud og først fjerne taget, derefter nogle dage senere, at rekonstruere taget igen , dette kan resultere i et utæt tag eller tagudhæng, med efterfølgende råd og svampeskader.
Desuden er det vanskeligt og dyrt at få fat i håndværkere i dag, da de alle sammen har travlt.

Derfor undersøger vi taget med vores special kalibreret Flir termokamera, hvor vi kan se hvepse boets placering, herefter benytter vi vores special konstrueret endoskop, så vi kan følge efter hvepsene hen til boets indgang, inde i taget eller tagudhænget, uden at beskadige konstruktionen.
Vi sender herefter et lille rør ind og bekæmper boet under tryk, uden at taget eller udhænget tager nogen form for skade.

Med vores elektroniske lytte udstyr, kan vi desuden præcist finde hvepseboet, f. eks. hvis boet er mellem taget og et gipsloftet, herrmed kan boets placering bestemmes nøjagtigt, og hvepsene kan bekæmpes effektivt.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

 

Flytning af bierne:
Bierne kan vi få til at flyve væk med et økologisk middel, som vi sprøjter ind i nærheden af sværmen, dette skader ikke bierne, men får dronningen til at flyve væk fra området, og tage resten af sværmen med sig.
Bisværme er i modsætning til hvepsene, en samlet sværm på flere tusinde bier, helt op til ca. 50.000 individer.

 

Sygdomme som hvepsene spreder:
Hvepse spreder ingen sygdomme, dog kan Deres stik være dødelige for mennesker og dyr, med et svagere immunforsvar, eller hvis man er allergiker.
Hvepse er de mest farlige skadedyr vi har i Danmark, der dør over 230 mennesker hvert år.

Priser:
Vores priser er de samme som andre firmaer, dog er vores undersøgelser meget mere omfattende, så vi ikke ødelægger Jeres bolig, vores midler er desuden u giftige for mennesker, eller meget effektive økologiske midler, der flytter bierne.

 

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hveps: ( almen/stor/Asiatisk Gedehams) rovdyr:

Hvepsen eller Gedehamsen har næsten ingen hår på overkroppen, derfor spreder den ikke pollen.
Tynde ben og lige smalle vinger, er meget aggressive og har en meget aktiv flyvestil.
Hvepsen eller Gedehamsen har hvepseboer alle mule steder også i jordhuller.

Hvepse æder bier, kød, sukker, tørstof, næsten alt.
Stikket kan være yderst farligt, hvepse eller Gedehamse familien stikker i flok og derfor får man mange stik, man bør søge læge med det samme, hvis man føler et allergisk anfald kommer eller der opstår hævelser – ved stik i halsen, hovedet eller på arme og ben.
Gedehamsen (hvepsen) er det farligste rovdyr vi har i Danmark, den slår over 230 mennesker ihjel hvert år.

Bien (Alm bi/ brum bi) vegetar:

Mange hår på overkroppen, tykke ben og brede vinger, så de kan stå stille i luften og suge nektar.
Passive, stikker sjældent, har kraftigere stik end hvepsen giver dog kun et eller få stik og derfor sjældent farlig.
Typisk er bi sværm på en græsplæne eller i et træ, hvor de er samlet i store klaser dette på grund af at Bi dronningen tager et hvil da den er 4 gange så stor som arbejder bien.
Dronningen flyver senere videre til et mere sikkert sted for at lave et bi bo.
Bier bor i huller i træer, inde under taget eller andre ufremkommelige steder.

Lever af pollen, sukker og er udpræget vegetar.
Man bør fjerne brodden med det samme og duppe med eddike.
Allergikere skal søge læge med det samme.
Vi flytter bierne med et økologisk middel, så de ikke lider overlast.
Desuden kan vi flytte boet mod ekstra betaling.

Tryk her: 31 90 40 21