Effektiv mosegris bekæmpelse, med avancerede instrumenter og garanti
Kommer indenfor 24 timer 24/7
Konkurrerende lave priser

Vigtigt:

Vi er specialister i mosegris bekæmpelse, ved hjælp af vores lange erfaring, avancerede instrumenter og effektive midler der gør, at mosegrisene forgår og nye ikke kommer igen.

Vi undersøger huller og gangene med vores IR kamera og en temp. spotmåling, så vi kan finde mosegrisenes gange.

Der bekæmpes kun med økologiske midler, så haven ikke bliver forurenet og vi tilfører en økologisk duft ned i  gangene, så nye mosegrise, muldvarper, rotter og mus ikke benytter gangene senere.

Vi er de eneste der gør det forureningsfrit i Danmark.

Desuden bekæmper vi også med fosforbrinte i sandjord og på vanskeligt fremkommelige steder, så bekæmpelsen bliver 100% effektiv.

Ring 31 90 40 21 og tal med vores venlige specialist.

Vi benytter kun højteknologiske instrumenter, så vi nemt finder gangene og mosegrisene
Gratis have-undersøgelse/rådg. ved bekæmpelsen, så nye mosegrise ikke kommer ind
Benytter økologiske duftmidler, så rotterne ikke benytter gangene
Bekæmper med økologiske midler, så haven ikke forurenes
Rabat hvis flere naboer går sammen
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Mosegris bekæmpelse:

De modtager straks en e-mail med instruktioner ved henvendelsen, så vi nærmere kan se hvor mosegrisene er.
Når vi kommer, undersøger vi haven med vores avancerede instrumenter, så vores bekæmpelse bliver 100% effektiv.
Efter mosegris en bekæmpelse modtager de et special dokument, der beskriver hvad der skal til, så mosegrisene har store vanskeligheder ved at kommer igen.

Kan man selv udføre en mosegris bekæmpelse:

Det er vanskeligt selv at bekæmpe mosegrisen,  fælder virker som regel ikke, da mosegrisen er meget hurtige, mosegrisen er en stor mus.
Karbid virker ikke,  det udskilte acetylen stiger til vejrs og kommer ikke ned i de dybere dele af gangene.
Mosegrisene går fortrinsvis efter bøgebuske og frugttræer, så det kan hurtigt blive dyrt.

Hvad gør andre firmaer:

Nogle skadedyrsfirmaer gasser med diesel olie og pesticider, der nedbrydes på kort tid og siver ned i jorden.
Så står man tilbage med forureningen og endnu flere døde buske og overlevende mosegrise.

Hvad er en mosegris:

Når først mosegrisene har invaderet haven er de svære at ignorere.
Træer og buske dør og haven har huller og små kratere overalt.
Mosegrisene er et skadedyr for os mennesker samt for den biodiversitet der bør være i vores natur.
Mosegrisen laver huller i haven og små kratere, som mus, rotter og muldvarper senere kan benytte.
Mosegrisen er en rundhovedet musseart også kaldet en vandrotte, selvom det er en stor mus.

Den er en udpræget plante æder, dens store skarpe fortænder virker lige så godt som en mindre odder, der kan nedlægge op til mellemstore frugttræer og  buske i haven, især bøgebuske.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hvordan kommer mosegrisen ind:

Mosegrisene søger mod unge frugttræer, buske og urtehaver, så længe der er vegetabilsk mad bliver den i området, især hvis man bor ud mod en mark, mose eller et større offentligt område, undgår man sjældent mosegrisen.
Ungerne migrerer over jorden eller lige under jorden ca. 10 uger efter fødslen og søger mod områder, hvor der er muldjord og ingen andre konkurrerende mosegrise.

Men med nogle tekniske erfaringstrick kan man undgå at mosegrisene migrerer ind i ens have, desuden benytter vi et øko middel, som gør at mosegrisene ikke  kommer tilbage i gangene igen.
De f. ske. tekniske vidundermidler, der kan købes i handlen, har meget sjældent virkning på mosegrisene.

Mosegrise skud og huller:

Mosegrisenes skud er mindre end muldvarpens, samt huller med en diameter på ca 5-7 cm, hvis de er større, er det invadering af rotter i mosegris hullerne.

Man bør få en specialist ud og fjerne mosegrisene, så ens buske og træer ikke går ud. Mosegrisene formerer sig hurtigt og kan skade et helt område på få uger, desuden følger der rotter og andre dyr i hælene på mosegrisene.

Vi fjerner mosegrisene uden af forurene jorden, så man frit kan benytte sin grund med ny beplantning, uden at tænke på kommende skader på grunden.

Hvordan yngler mosegrisene:

Den voksne mosegris kan blive ca 1,5 år gamle, den yngler det meste af året dog ikke i vintermånederne og føder 5 kuld á 4 unger, så 20 unger eller flere i sommerperioden er normalt.
Derfor er en hurtig og grundig bekæmpelse nødvendig, så der ikke opstår en invasion.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 210

Sygdomme som mosegrisene spreder:

Mosegrise er et pattedyr, derfor kan den overføre de samme sygdomme som mus og rotter, som vi mennesker kan blive smittet af.
Katte kan tage mosegrisen med inden døre og dette udgør en sygdomsrisiko for os mennesker og vores husdyr.
Alle de sygdomme som mus og rotter har, dem har mosegrisene: lopper, parasitter, salmonella osv.

Tryk her: 31 90 40 21