Effektiv muldvarpe bekæmpelse, med avancerede instrumenter og garanti
Kommer indenfor 24 timer 24/7
Konkurrerende lave priser

 

Vigtigt:

Vi er specialister i mosegris bekæmpelse, ved hjælp af vores lange erfaring, avancerede instrumenter og effektive midler der gør, at muldvarperne forgår og nye ikke kommer igen.

Vi undersøger huller og gangene med vores IR kamera og en temp. spotmåling, så vi kan finde muldvarpernes gange.

Der bekæmpes kun med økologiske midler, så haven ikke bliver forurenet og vi tilfører en økologisk duft ned i  gangene, så nye muldvarper, mosegrise, rotter og mus ikke benytter gangene senere.

Vi er de eneste der gør det forureningsfrit i Danmark.

Desuden bekæmper vi også med fosforbrinte i sandjord og på vanskeligt fremkommelige steder, så bekæmpelsen bliver 100% effektiv.

Ring 31 90 40 21 og tal med vores venlige specialist.

Vi benytter kun højteknologiske instrumenter, så vi nemt finder gangene og muldvarperne
Gratis have-undersøgelse/rådg. ved bekæmpelsen, så nye muldvarper ikke kommer ind
Benytter økologiske duftmidler, så rotterne ikke benytter gangene
Bekæmper med økologiske midler, så haven ikke forurenes
Rabat hvis flere naboer går sammen
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Vores muldvarpe bekæmpelse:

Effektive og forureningsfri midler, så i og haven ikke bliver forgiftet, og så både dyr mennesker og planter ikke lider overlast.
Vi har desuden tilsat essentielle økologiske dufte til gassen, så muldvarper, mosegrise, mus og rotter ikke benytter gangene igen senere på året, dette øger bekæmpelsens effektivitet væsentligt.

I får gratis en specialist (ingeniør) ud, der gennemgår haven og rådgiver Jer i, hvordan i undgår muldvarper i fremtiden, herefter udfører han bekæmpelsen med det samme, alt på samme dag.

Vi koster det samme som de andre, derudover benytter vi kun specialister, yder rådgivning og benytter kun giftfrie gasser, med økologiske skræmme dufte.

 

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hvorfor os:

Vi har stor erfaring med behandlingsmetoderne og midlerne, samt de tiltag der skal til for at bekæmpe og holde nye muldvarper væk.
Ved bekæmpelsen, benytter vi et specielt IR kamera, lytte udstyr samt temp. spotmåling , så vi kan se hvor muldvarpe gangene er.
Med nogle enkelte have ændringer, kan man undgå at muldvarperne invaderer haven igen, desuden benytter vi essentielle økologiske midler, som gør at muldvarper, mosegrise, rotter og mus  ikke benytter gangene senere, dette er ret vigtigt.

 

Kan man selv udføre muldvarpe bekæmpelse:

Det er meget vanskeligt selv at bekæmpe muldvarper, fælder virker som regel ikke, da muldvarpen er meget hurtig og kan lugte, at fælden har været håndteret af mennesker.
Karbid virker slet ikke, fordi det udskilte acetylen, stiger til vejrs og derfor ikke kommer ned i de dybere dele af gangene.
De f. ske. tekniske vidundermidler, der kan købes, har meget sjældent eller ingen virkning på muldvarperne, her tænkes på lyd staven, høj musik i specielle højttaler kasser på jorden.

 

Hvad gør andre skadedyrsfirmaer:

Nogle skadedyrsfirmaer gasser med dieselolie og pesticider, som  siver ned i jorden og forurener haven, herefter kommer muldvarperne som regel igen.
Vi benytter en specielt lugtende essentiel økologisk olie i gassen, som gnavere hader.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

 

Hvad gør muldvarpen:

Muldvarpen laver store dybe gange under plænen, så plænen synker. Desuden laver den store jordskud, så det er umuligt at slå græsset.
De huserer fra foråret til sen efterår.
Det er især vigtigt at bekæmpe muldvarpene om efteråret, ellers får de Deres unger tidligere om foråret, og så bliver hele haven ødelagt, samt haverne ved siden af. Muldvarperne går i en form for dvale i de koldeste måneder om vinteren.
Muldvarpen lever af orme, insekter og snegle i jorden. Den lever alene med ungerne, men i april-maj mødes hanner og hunner for at parre sig.
Efter fire ugers drægtighed føder hunnen et kuld på 2-6 unger.
Indimellem får muldvarpen endnu et kuld unger i sensommeren. Ungerne kan efter fire-fem uger, selv søge føde i gang systemet.

Hvad er en muldvarpe:


Muldvarpen er både et skadedyr og et nyttedyr, den bidrager til at ilte og dermed udlufte jorden med sine gange.
Men for os mennesker, der gerne vil kunne færdes i vores have, uden at skulle se på alle kraterne, eller for dem der opdrætter heste, der brækker benene i muldvarpens huller, er muldvarpen et skadedyr.
Desuden er muldvarpen et rovdyr, der spiser gavnlige regnorme og insekter i jorden, så i haverne hører den ikke hjemme.
Muldvarperne går fortrinsvis efter muldjord, med insekter og regnorme, så det bliver hurtigt et stort antal af dem i haven.

 

Hvordan kommer muldvarperne ind:

Muldvarperne søger mod den lækre dessert, som vi mennesker også gør. I muldvarpens tilfælde er det muldjord, med masser af regnorme og insekter.
Så længe der er føde, bliver den i området, især hvis man bor ud mod en mark, mose eller et størrer offentligt område, undgår man sjældent muldvarperne.
Ungerne migrerer over jorden, eller lige under jorden, ca. 10 uger efter fødslen, de søger mod områder, hvor der muldjord, og hvor der ikke er andre konkurrerende muldvarper.
Med nogle tekniske erfarings trick, kan man undgå at muldvarperne migrerer ind i ens have, desuden gasser vi med et økologisk skræmme middel, som gør at muldvarperne ikke kommer tilbage, muldvarperne hader lugten.

 

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

 

Sygdomme som muldvarperne spreder:

Muldvarperne er et pattedyr, der kan overføre de samme sygdomme som mus og rotter, og som vi mennesker kan blive smittet af.
Det er dog sjældent mennesker bliver smittet, men katte og hunde kan smittes, og derfor også børn og voksne.
Dyre lopper, parasitter og salmonella er de mest almindelige sygdomme muldvarpen spreder.

Henvisning til Miljøstyrelsen: MST

Muldvarpeskud bekæmplse af muldvarper Ring 31 90 40 21

Tryk her: 31 90 40 21