Effektiv muldvarpe bekæmpelse, med avancerede instrumenter
Bekæmper med økologiske midler, så haven ikke forurenes
Benytter duftmiddel så ingen dyr benytter gangene igen
Gratis have-undersøgelse ved bekæmpelsen
Så muldvarperne ikke kommer ind igen
Kommer indenfor 24 timer 24/7
Konkurrerende lave priser

 

Vigtigt:

Vi er specialister i muldvarpe bekæmpelse, ved hjælp af vores lange erfaring, avancerede instrumenter og effektive midler der gør, at muldvarperne forgår og ikke kommer igen.

Vi undersøger huller og gangene med vores IR kamera og en temp. spot måling, så vi kan finde muldvarpernes gange.

Der bekæmpes kun med økologiske midler, så haven ikke bliver forurenet og gennemlufter gangene med en miljøvenlig duft, så muldvarper, mosegrise, rotter og mus ikke benytter gangene igen.

Vi er de eneste der gør det forurenings frit i Danmark.

Desuden bekæmper vi med den effektiv fosfor brinte i sandet jord, så bekæmpelsen bliver 100% effektiv, dette er vi autoriseret i.

Vi benytter kun højteknologiske instrumenter, så vi nemt finder gangene og muldvarperne
Rabat hvis flere naboer går sammen
Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Muldvarpe bekæmpelse:

Vi er benytter effektive midler og metoder som kun autoriseret og certificeret må benytte. Desuden benytter vi kun forurenings fri midler så haven ikke bliver ødelagt.
Desuden har vi tilsat en økologisk duft til gasserne så muldvarper, mosegrise, mus og rotter ikke benytter gangene senere.

Det er vigtigt at tale med naboerne, og høre om de også har muldvarper, hermed kan vi udføre en samlede bekæmpelse, og giver en god rabat på den samlede bekæmpelse.
Efter bekæmpelsen, modtager de vigtige instruktioner og et special dokument, der beskriver hvad der skal til, så muldvarperne ikke kommer igen.

Ved at udfylde formen Kontakt os modtager de straks vigtige instruktioner på en e-mail, så vi kan udføre bekæmpelsen 100% effektivt.
Vi kan komme indenfor 24 timer.

Hvad gør muldvarpen:

Muldvarpen laver store gange lige under plænen eller dybere nede, så plænen synker. Desuden laver den store jordskud, så det er umuligt at slå græsset.
De huserer fra foråret til sen efterår, det er især vigtigt at bekæmpe muldvarperne om efteråret, ellers får de unger tidligt om foråret, og så bliver hele haven ødelagt, samt haverne ved siden af.
Muldvarperne går i en form for dvale i de koldeste måneder om vinteren, muldvarpen lever af orme, insekter og snegle i jorden.
Den lever alene, men i april-maj mødes hanner og hunner for at parre sig. Efter fire ugers drægtighed føder hunnen et kuld på 2-6 unger. Indimellem får muldvarpen endnu et kuld unger i sensommeren. Ungerne kan efter fire-fem uger selv søge føde i gang systemet.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hvorfor os:

Vi har stor erfaring med behandlingsmetoderne og midlerne, samt de tiltag der skal til for at bekæmpe og holde muldvarperne væk.
Ved bekæmpelsen, benytter vi et specielt IR kamera, lytte udstyr samt temp. spot måling , så vi kan måle og se hvor muldvarpe gangene er.
Med nogle enkelte ændringer i haven, kan man undgå at muldvarperne invaderer haven igen, desuden benytter vi et essentiel øko middel, som gør at muldvarper, mosegrise, rotter og mus  ikke benytter gangene senere.

Kan man selv udføre muldvarpe bekæmpelse:

Det er meget vanskeligt selv at bekæmpe muldvarper, fælder virker som regel ikke, da muldvarpen er meget hurtig og kan lugte at fælden har været tæt på mennesker.
Karbid virker slet ikke, fordi det udskilte acetylen, stiger til vejrs og derfor ikke kommer ned i de dybere dele af gangene.
De f. ske. tekniske vidundermidler, der kan købes, har meget sjældent eller igen virkning på muldvarperne, her tænkes på lyd staven og høj musik i specielle højttalerkasser i jorden.

 

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Hvad gør andre skadedyrsfirmaer:

Nogle skadedyrs-firmaer gasser med diesel olie og pesticider, som  siver ned i jorden og forurener haven og muldvarperne kommer som regel igen.
Vi benytter en specielt lugtende essentiel olie som muldvarperne hader, derfor bliver de væk.

Hvad er en muldvarpe:

Muldvarpen er både et skadedyr og et nytte dyr, den bidrager til at ilte og dermed udlufte jorden med sine gange.
Men for os mennesker, der gerne vil kunne færdes i vores have uden at skulle se på alle kraterne, eller for dem der opdrætter heste, der brækker benene i muldvarpens huller, er muldvarpen et skadedyr.
Desuden er muldvarpen et rovdyr, der spiser gavnlige regnorme og insekter i jorden, så i haverne hører den ikke hjemme.
Muldvarperne går fortrinsvis efter muldjord med insekter og regnorme, så der bliver hurtigt flere af dem i haven.

Hvordan kommer muldvarperne ind:

Muldvarperne søger mod den lækre dessert, som vi mennesker også gør. I muldvarpens tilfælde er det muldjord med masser af regnorme og insekter.
Så længe der er føde, bliver den i området, især hvis man bor ud mod en mark, mose eller et stører offentligt område, undgår man sjældent muldvarperne.
Ungerne migrerer over jorden eller lige under jorden ca. 10 uger efter fødslen, og søger mod områder, hvor der muldjord og hvor der ikke er andre konkurrerende muldvarper.
Med nogle tekniske erfaringstrick kan man undgå at muldvarperne migrerer ind i ens have, desuden gasser vi med et økologisk middel, som gør at muldvarperne ikke kommer tilbage, muldvarperne hader lugten.

Hvordan yngler muldvarperne:

De voksne muldvarpe kan blive 3-4 år gamle, muldvarpen yngler i marts måned og efter 4 uger føder hunnen 4 unger, der bliver i moderens gange i ca. 10 uger, hvorefter de flytter (migrerer) til andre omkringliggende jorde.
Nedenfor ses et diagram over føde perioden, migreringen og hvornår bekæmpelsen bør indledes.

Kontakt os – Tal med en specialist

31 90 40 21

Sygdomme som muldvarperne spreder:

Muldvarperne er et pattedyr, der kan overføre de samme sygdomme som mus, rotter og som vi mennesker kan blive smittet af.
Det er dog sjældent mennesker bliver smittet, men ens kat eller hund kan smittes, og derfor også os mennesker.
Dyre lopper, parasitter og salmonella er de mest almindelige sygdomme muldvarpen spreder.

Henvisning til Miljøstyrelsen: MST

Muldvarpeskud bekæmplse af muldvarper Ring 31 90 40 21
Muldvarpers årsrytme

Tryk her - Ring til os