Bekæmpelse af mus

Lave priser - Garanti - Miljøvenlig

Bekæmpelse af mus:

Det er vanskeligt at bekæmpe mus, fælder virker som regel ikke da musene er meget hurtig og kan lugte at fælden har været i kontakt med mennesker.
Desuden skal  fælden sættes på en speciel måde efter omgivelserne og helst spændes fast.
Den gift man kan købe i dagligvare handlen er meget svag og virker sjældent, desuden kan børn og ens husdyr komme til at spise den og hermed blive syge.
Musene går fortrinsvis efter de samme fødevarer som vi spiser, så det mindste mad spild og musene formere sig yderligere.
Vi benytter effektive midler og metoder, vi har f.eks. endoskoper så vi kan se ind i hulmuren, under gulvet eller ind i et aflukket loft.
Desuden har vi et special kamera, så vi kan se musene i mørket selvom de gemmer sig eller i områder man ikke kan komme til.

5 gode grunde til at vælge os:

  1. Vi giver et gratis og uforpligtende tilbud på bekæmpelsen ring/sms på 31 90 40 21 eller tryk på  Kontakt os helt uforpligtigende.
  2. De modtager straks indledende instruktioner på e-mail.
  3. Vi udfører en inspektion af Jeres hus så vi kan finde indgangene hvor musene kommer ind og måden i aflukker indgangene.
  4. De modtager efter besøget en skriftlig information så de undgår flere mus i fremtiden.
  5. Udfører giftfri og miljøvenlig bekæmpelse uden forurening af huset.

Ring/sms 31 90 40 21 eller tryk på Kontakt os uforpligtigende, så vi kan bekæmpe musene før de spreder sig.

Hvad gør vi:

En af vores ingeniører kommer ud til Jer og fjerner musene med en speciel aflukket middel så børn og husdyr ikke kommer i berøring af midlet, hvorefter vi  for en mindre merudgift kan ud sprøjte et økologisk middel, som musene hader at lugte til medens vi mennesker syntes duften er behagelig.
Efter bekæmpelsen modtager i et skriftligt dokument med nogle gode tekniske råd, så musene bliver væk fra huset og sjældent kommer igen.
Benyt venligst vores uforpligtigende Kontakt - os formular og vi ringer med et godt tilbud, i får straks tilsendt en skriftlig information, med alle de tiltag der skal til, eller Ring/sms uforpligtigende til os på 31 90 40 21 – og lad os tale om problemet.
Vi kommer som regel indenfor 24 timer.

Hvad er en mus:

Husmusen (latin: Mus musculus) er en gnaver i musefamilien. Den findes i næsten hele verden, hvor den lever sammen med mennesker i deres huse. Der findes i Danmark to former af husmus, den lyse husmus og den mørke husmus. De betragtes undertiden som to selvstændige arter begge betragtes som skadedyr.

Hvilke skader laver mus:

Mus er skadedyr, de spreder sygdomme som vi kan blive smittet af, det er især de dødelige sygdomme samt de sygdomme der giver kroniske skader.
Musen ødelægger isolering og bygningsmaterialer, dermed opstår der huller og utætheder der medfører fugt og råd.
Når musene dør lugter de sødligt og giver en lidt kvalmlugt fra sig, desuden vil der være lugtende ekskrementer alle de steder hvor musene er.

Hvordan yngler musene:

Husmusen kan få mange unger i løbet af et år. Under gode forhold indendørs kan husmusen yngle hele året rundt og få 5-10 kuld med 4-8 unger i hvert. Men det sker nu meget sjældent, for dels vil vores bekæmpelse af musene holde dem nede i antal, dels vil lugten af mange fremmede hanner forhindre hunnerne i at kunne blive gravide.
Ude i naturen er musene meget mere afhængige af vejret og temperaturen, så her varer yngletiden kun fra maj til august.
Ungerne holder op med at die, når de er 18-20 dage gamle, og kort tid efter kan de klare sig selv. Hunnerne er klar til at parre sig, når de er 2-3 måneder gamle.

Sygdomme som musene spreder:

Musen er et pattedyr, derfor kan den overføre de samme sygdomme som rotter overfører og som vi mennesker bliver kan blive smittet af.
Den største smittefare kommer ofte fra muse- eller rotte-ekskrementer.

Leptospirose ( Weils sygdom ):

En akut bakteriesygdom, som spredes via urinen fra smittede mus ,rotter og husdyr. Dette foregår som regel via inficeret vand. Infektionen kan være mild og forbigående, men kan også være alvorlig med følger som nyresvigt, lungebetændelse og øget blødningstendens.
I Danmark er der mellem 10 og 30 tilfælde af Weils sygdom om året, og opstår normalt hos mennesker, der opholder sig ved åer (gennem ferskvandsfiskeri), eller arbejder med renovation eller i kloakker. Hvis man er rejsende, ses det ofte hos personer, som har været i kontakt med ferskvand eller dyr i tropiske egne. 

Salmonella:

En af de mest typiske årsager til mavetarmsinfektioner hos mennesker. Bakterien findes i rotte- og muselort, og spredes til mennesker gennem inficeret mad og drikke eller fra indåndet støv, der har været i kontakt med ekskrementerne.

Yersinia infektion:

Stammer fra bakterien med det latinske navn, Yersinia enterocolitica, som giver symptomer der minder om salmonellaforgiftning.
Sygdommen forårsager mavepine, som kan minde om blindtarmsbetændelse. I 2014 opstod der 414 registrerede tilfælde af Yersinia infektionen, som man kan smittes med, hvis man indtager mad, som har været i berøring med rotter og mus.

Tularæmi ( harepest )

Harepest er en infektion hos gnavere (Harer, rotter og mus), som ligeledes kan spredes til mennesker. Sygdommen kan vise sig som feber, kulderystelser, hovedpine og kan også forårsage hævede lymfeknuder.
Mennesker kan smittes på flere forskellige måder. Det kan ske ved direkte kontakt med afføring fra gnavere eller indirekte gennem inficeret drikkevand. Heldigvis er sygdommen ikke så hyppig inden for Danmarks grænser. Der har kun været 17 rapporterede tilfælde de seneste 20 år.

Hanta virus sygdom:

Spredes med lort fra gnavere og bakterien giver influenza lignende symptomer, som kan udvikle sig til ryg- og mavesmerter samt nyresvigt. I værste tilfælde kan sygdommen være dødelig for mennesker, men heldigvis er der cirka kun 10 tilfælde i Danmark årligt. I Norge bliver sygdommen kaldt for musepest, og forekommer langt hyppigere end inden for de danske grænser.

Skadedyrsbekæmpelse – Ring 31 90 40 21 – Lav pris – Effektive allergivenlige midler – Certificeret og Autoriseret

Tryk her - ring til os