Effektiv Skægkræ bekæmpelse med pesticidfri midler og garanti
Vi kommer indenfor 24 timer 24/7
Konkurrerende lave priser

Vigtigt:

Vi er specialister i skægkræ bekæmpelse, ved hjælp af vores lange erfaring, avancerede instrumenter og effektive midler.

Skægkræ er yderst vanskelige at komme af med, det kræver en professionel bekæmpelse, samt gennemgang af boligen for bygningsfejl.

Vores gratis avancerede undersøgelse ved en bekæmpelse gør, at vi kan se hvor skægkræene gemmer sig, og hermed kan vi bekæmpe dem effektivt, samt rådgive Jer, så  i undgår nye angreb af skægkræ.

Vi benytter kun de mest effektive midler, samt økologiske skræmme midler, så vi ikke forurener Jeres bolig.

I får desuden tilsendt en e-mail, så i er fuldt forberedte når vi kommer, hermed bliver alt lettere for Jer.

Ring 31 90 40 21, så kommer vi indenfor 24 timer 24/7.

Gratis rådgivning ved bekæmpelsen, SÅ skægkræene ikke kommer igen
MED VORES AVANCEREDE INSTRUMENTER, KAN VI SE HVOR skægkræene ER
Kontakt os – Tal med en specialist
31 90 40 21
Hvad gør vi for dig:

Vi bekæmper skægkræ hurtigt og effektivt, ved udfyldelse af vores uforpligtigende Kontakt os vil i straks få tilsendt vigtige instruktioner, der beskriver hvordan i forbereder Jer før vi kommer, så skægkræene ikke spreder sig yderligere.
Som de eneste på markedet, udfører vi en gratis avanceret bygningsgennemgang med informationer ved bekæmpelsen, så skægkræene ikke kommer igen.

Desuden modtager de en beskrivelse af, hvad i bør gøre og hvordan i skal forholde Jer i fremtiden, så skægkræene ikke kommer ind i boligen igen.

Skægkræ bekæmpelse:

Når vi kommer undersøger bygningen med vores avancerede instrumenter, det er altid bygnings fejl der er grunden til at man har skægkræ.
Vi undersøger mulige opholdssteder med et speciallys, herefter gennemser vi evt. boligen med et IR kamera, endoskoper og ved hjælp af  en temp. spot måling, hvorefter vi udfører en miljøvenlig og forureningsfri bekæmpelse.
Der er også mulighed for en effektiv allergivenlig behandling.

Før skægkræ bekæmpelsen modtager i special informationer som beskriver hvad der skal til, så skægkræene ikke formere sig yderligere.

Skægkræ hører til familien sølvkræ der er en invasiv art.

Navnene skyldes at de har blanke skæl og hurtige bugtende bevægelser der kan minde om glinsende småfisk.
Skægkræ hører til en meget gammel dyregruppe som menes at have eksisteret i 300 millioner år.
Skægkræ er klassificeret i ordenen Zygentoma, men har tidligere sammen med klippespringere været placeret i ordenen børstehaler (Thysanura).

kontakt os – Tal med en specialist
31 90 40 21
Beskrivelse og levevis

De fleste nulevende arter har en kropslængde på under 6 cm, men der kendes omkring 10 cm lange fossiler.
Skægkræ har flade kroppe og er tynde har bevægelige følehorn.
De har normalt små facetøjne eller slet ingen øjne og har ingen vinger.

Deres kindbakker er korte og udspecialiserede.
Mange arter har et antal korte vedhæng på bagkroppen, men gruppens mest karakteristiske træk er tre lange halelignende tråde som udgår fra deres bagerste segment samt lange hår foran på hovedet.
Skægkræ findes fortrinsvis i varme og tørre omgivelser og både frit levende eller i boligen.
I menneskets bolig lever de af kornprodukter, papir, stivelse i tøjet, viskosefibre og tørret kød samt hudceller.
I naturen spiser de dødt organisk materiale (detritus).

Vilde arter findes ofte på mørke, fugtige habitater som i huler eller under sten, nogle lever i myrekolonier.
Afhængigt af deres levested kan en skægkræ blive voksen indenfor et tidsrum af ca. fire måneder til 3 år.
I stuetemperatur (23 grader) bliver den blive voksen indenfor et år.
Et skægkræ kan blive op til 8 år gammel, hvis den opnår den maksimale levetid, skifter den ham cirka otte gange.
Eftersom den vedbliver med at vokse, kan den skifte ham ca. 4 gange på et år.

Når temperaturen er mellem 25 og 30 grader Celsius, vil hunnen lægge cirka 40 æg, som regel i sprækker eller lignende.
Skægkræ kan meget bedre end sølvfisken formere sig i koldt og tørt miljø, derfor breder den sig væsentligt hurtigere.

kontakt os – Tal med en specialist
31 90 40 21

Tryk her: 31 90 40 21